Velkommen til Jysk Lagerteknik

Ring (+45) 75 80 50 15

Gulvopmærkning på lager og produktion

Gulvopmærkning på lager og produktion

Mange ulykker sker i forbindelse med intern transport og det er ofte alvorlige ulykker. Den interne transport er al den færdsel, der foregår på virksomhedens område – både gående og kørende – og både indendørs og udendørs. Ved mange af ulykkerne er det en anden person, end føreren af transportmidlet, der kommer til skade. Det gælder f.eks., når en medarbejder hjælper til eller bare færdes der, hvor transporten foregår. Manglende adskillelse mellem gående og kørende transport er en af de væsentligste årsager til ulykker. Regler om intern transport, hvor kørende trafik blandes med faste arbejdssteder eller gående trafik, kræver, at der er opmærksomhed på:

• klare markeringer  • krydsende færdsel  • adgang til områder, hvor køretøjer bakker   • dårligt udsyn og overblik   • hensigtsmæssig og forsvarlig kørsel   • instruktion • renhold, ryddelighed og vedligehold.

Kørende og gående færdsel skal så vidt muligt holdes adskilt. Adskillelsen mellem gang- og køreveje kan f.eks. markeres med striber på gulvene. Gangarealer bør være tilstrækkeligt brede til, at gående kan færdes uhindret. Afstribningen skal være tydelig således, at den respekteres, og ikke blokeres af oplagring eller henstillet gods.

Jysk Lagerteknik er behjælpelig med tilbud og opmaling af gulvet på lageret og i produktionen med slidstærk epoxymaling.  Derudover kan vi også tilbyde vort Proliner sortiment i vor webshop, hvor vogn og maling kan købes, så i også selv kan forestå arbejdet.  

Kontakt os på 75805015 eller send forespørgsel her !