Velkommen til Jysk Lagerteknik

Ring (+45) 75 80 50 15

Sporføring

BeeWaTec sporføringsteknik / navigations- og lokationsmåder.

En vigtig part af opbygningen af et AGV system er den valgte sporføringsteknik og navigationsmåde. Navigationen omfatter positions- og standsepunkter samt sporføringssystemet til køretøjerne. Via denne information bliver systemets ydeevne og sikkerhed konfigureret og optimeret.

Der findes forskellige muligheder for navigationsstyringen. Afhængig af omgivelserne, anfordringerne, lastevne o.s.v. har hver måde fordele og ulemper. Vi beskriver herunder Beewatecs navigationsmuligheder:

Magnetisk spor:

Dette system er kendt og afprøvet system som er benyttet gennem mange år i industrien. Sporstyringen sker via et påklæbet eller et nedfræset og forseglet magnetbånd. Magnetbåndet frembringer et magnetfelt som registreres af AGVéns antenne.

Antennen registrerer sporet og AGVéns position og overfører signalet til AGVéns styring. Hvis styringen registrerer at AGVen forlader sporet, så standser AGVen automatisk (indtil 0,2 mtr fra sporet). 

 

Optisk spor.

 

Dette system er også kendt og afprøvet system som er benyttet gennem mange år i industrien. Sporstyringen sker via et påklæbet optisk sporbånd. Sporbåndet frembringer en kontrast som registreres og analyseres af et kamera (CamV6).

Kameraet genkender sporet og køretøjets position og overfører signalet til AGVens styring Hvis styringen opfanger at AGVen forlader sporet, så standser køretøjet automatisk (indtil max. 0,2 m afvigelse). 

Optional kan sporbåndet også nedsænkes og forsegles i gulvet. 
Optional kan det optiske sporbånd også påmales og forsegles med klarlak. 

 

RFID-Tags / placeringer

RFID-tags er chips, som nedbores under kørselssporet og klæbes fast til gulvet. På disse er så indlagret en fast kode, som aflæses af en læseenhed på en forbikørende AGVer.

Styringen sender forspørgsel til kørselsdatasystemet, hvilke kommandoer som AGVen skal udføre, så snart en RFID tag aflæses (feks. stoppe, køre til en eksakt position, dreje til højre eller venstre, køre langsomt, aflaste varer, sænke eller hæve pallegafler, indkoble transportbånd og meget andet).

Derudover er det muligt at registrere en meget nøjagtig posistion på AGVen og derved at kunne vise positionen på et visuelt skærmbillede. Det er altid nemt at rette, tilføje og slette RFID tags og derved hele tiden være i stand til at konfigurere kørselsruten og handlingerne i dataenheden.