Velkommen til Jysk Lagerteknik

Ring (+45) 75 80 50 15

Mezzaniner

mezzanin

Udnyt lofthøjden:
Et indskudt dæk fra Jysk Lagerteknik kan udnytte dit lagerareal bedst muligt og kan integreres perfekt i alle lagre, hvor lofthøjden tillader det.

Et indskudt dæk kan opbygges på flere forskellige måder:

Mezzanin opbygget på søjler: 
Mezzanin opbygges på søjler, hvor imellem der monteres bærebjælker, som belægges med et gulv. Højde, spændvidde og materialevalg afgøres af den planlagte installation.

Reoler i flere etager:
Reoler i flere etager er en anden mulighed for at udnytte lagerearealet fuldt ud. Her opnås dobbelt udbytte, da reolstigerne samtidig benyttes til at bære gulvet. Gulvet kan monteres som gangarealer mellem stigerne eller det kan lægges som ét stort gulv ovenpå reolerne.

Tilbehør:
Til begge systemer hører et bredt udvalg af tilbehør, så som trapper, pallesluser, gelænder og forskellige gulvtyper.

Kontakt os på mail eller på tlf. 75805015 for yderligere informationer.

Mezzaniner

Mezzaniner

Reoler i flere etager

reoler i flere etager

Pallesluser

Pallesluser